Chính sách

Thursday 25/05/2023 00:05

Kế hoạch hành động triển khai Chiến lược chuyển đổi số báo chí

17/05/2023 00:05
386 Lượt xem
TCCKVN Nhằm thực hiện có hiệu quả, chất lượng các mục tiêu, nhiệm vụ Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 tại Quyết định số 348/QĐ-TTg ngày 6/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng đã ký Quyết định số 781/QĐ-BTTTT ban hành Kế hoạch hành động triển khai Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Hình thành và phát triển các nền tảng số quốc gia cho báo chí.

Theo Kế hoạch, Bộ Thông tin và Truyền thông đã yêu cầu xác định rõ nhiệm vụ, thời gian hoàn thành, trách nhiệm thực thi của từng cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao, ở từng giai đoạn cụ thể.

Trong đó, giai đoạn 2023-2025:

- Cơ quan báo chí đưa nội dung lên các nền tảng số (ưu tiên các nền tảng số trong nước) qua từng năm lần lượt đạt (30%, 50%, 70%);

- Cơ quan báo chí sử dụng nền tảng phân tích, xử lý dữ liệu tổng hợp tập trung, ứng dụng trí tuệ nhân tạo để tối ưu hóa hoạt động đạt (20%, 30%, 50%)

- Cơ quan báo chí hoạt động, vận hành mô hình tòa soạn hội tụ, phù hợp với sự phát triển của khoa học, công nghệ tiên tiến trên thế giới, sản xuất nội dung theo các xu hướng báo chí số đạt (30%, 50%, 80%);

- Các cơ quan báo chí tối ưu hóa nguồn thu, tăng doanh đạt (5% cơ quan báo chí tăng doanh thu 5%; 15% cơ quan báo chí tăng doanh thu 10%; 30% cơ quan báo chí tăng doanh thu 20%);

- Các cơ sở giáo dục đại học chuyên ngành báo chí hoặc có khoa báo chí cập nhật kiến thức, kỹ năng tác nghiệp trong môi trường báo chí số trong chương trình đào tạo cho sinh viên đạt (80%, 95%, 100%)

- Lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về chuyển đổi số báo chí đạt (40%, 70%, 100%)

- Cơ quan báo chí điện tử - có giải pháp đảm bảo an toàn, an ninh hệ thống thông tin cấp độ 3 trở lên đạt (40%, 70%; 100%);

- Hình thành và phát triển các nền tảng số quốc gia cho báo chí.

Đến năm 2030, 100% cơ quan báo chí đưa nội dung lên các nền tảng số (ưu tiên các nền tảng số trong nước); 100% cơ quan báo chí sử dụng nền tảng phân tích, xử lý dữ liệu tổng hợp tập trung, ứng dụng trí tuệ nhân tạo để tối ưu hóa hoạt động; 100% cơ quan báo chí hoạt động, vận hành mô hình tòa soạn hội tụ, phù hợp với sự phát triển của khoa học, công nghệ tiên tiến trên thế giới, sản xuất nội dung theo các xu hướng báo chí số…

Nhằm đạt được mục tiêu đến năm 2025 các đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ triển khai các nhiệm vụ nhằm thúc đẩy tăng trưởng chỉ tiêu.

Theo đó, định kỳ đo lường, cung cấp số liệu chỉ tiêu Chiến lược do đơn vị mình phụ trách cho Cục Báo chí kèm theo đánh giá xu hướng, đề xuất theo nguyên tắc "động, kịp thời" và “so sánh với quốc tế” theo quy định tại Quyết định 200/QĐ-BTTTT năm 2023, cụ thể:

- Trước ngày 03/4, cung cấp số liệu Quý I (gồm: 03 tháng đầu năm và tháng 12 năm trước);

- Trước ngày 05/7, cung cấp số liệu Quý II, đồng thời đánh giá xu hướng 6 tháng đầu năm và đề xuất;

- Trước ngày 05/10, cung cấp số liệu Quý III;

- Trước ngày 05/12, cung cấp số liệu Quý IV (gồm: tháng 10 và 11).

Trường hợp chưa có số liệu chính thức vào thời điểm cung cấp số liệu theo yêu cầu, đơn vị có thể cung cấp số liệu tạm ước tính và cập nhật ngay khi có số liệu.

Văn Sơn

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Chỉ thị yêu cầu nâng cao hiệu quả đầu tư nước ngoài trong giai đoạn mới

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg về một số nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư nước ngoài trong giai đoạn mới.

Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 13/2023/QĐ-TTg ban hành Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất…

Quy hoạch điện VIII ưu tiên phát triển năng lượng tái tạo

Nguồn năng lượng tái tạo được ưu tiên phát triển mạnh trong giai đoạn tới, có thể lên tới 70% vào năm 2050 nhằm đáp ứng yêu cầu về chuyển đổi năng lượng công bằng.

Gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất năm 2023

Chính phủ vừa ban hành Nghị định về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm nay.

100% cơ quan báo chí vận hành mô hình tòa soạn hội tụ năm 2030

Các cơ quan báo chí không thể đứng ngoài xu thế chuyển đổi số, hướng tới phương thức sản xuất, cung cấp thông tin đa phương tiện, đa nền tảng, đa thiết bị, đa dạng hóa thị trường và đa dạng hóa nguồn thu. Mục tiêu của Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 là việc sử dụng nền tảng số để tham gia vào xuyên suốt quá trình hoạt động báo chí.
0904177637
  • Zalo
  • Messenger
  • Back to top