Chính sách

Saturday 12/11/2022 00:11

Sửa đổi, bổ sung nội dung về quản lý chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ

12/11/2022 00:11
123 Lượt xem
TCCKVN Bộ trưởng Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 2373/QĐ-BCT sửa đổi, bổ sung Quyết định 1403/QĐ-BCT liên quan đến quản lý Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ.

Theo Quyết định số 2373/QĐ-BCT (ngày 9/11/2022) của Bộ trưởng Bộ Công Thương, một số điều nêu trong Quyết định 1403/QĐ-BCT (ngày 28/5/2020) liên quan đến việc ban hành Quy chế xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ được sửa đổi, bổ sung.

Sửa đổi điểm c khoản 3 Điều 9 Quyết định 1403/QĐ-BCT 

Theo đó, sửa đổi điểm c khoản 3 Điều 9 Quyết định 1403/QĐ-BCT (đã được sửa đổi tại khoản 1 điều 1 Quyết định số 2811/QĐ- BCT ngày 2/11/2020) như sau: “c) Đề án được Hội đồng thẩm định kiến nghị thực hiện là đề án có tổng số điểm trung bình đạt tối thiểu 65 điểm, đồng thời có ít nhất 2/3 phiếu thẩm định đề án được đánh giá mức “Đạt, Đề nghị thực hiện đề án” hoặc “Đạt nhưng cần điểu chỉnh, bổ sung; Đề nghị thực hiện đề án”.

Cùng đó, thay thế Biểu mẫu 9 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 1403/QĐ-BCT (đã được sửa đổi tại Khoản 11 Điều 1 Quyết định số 2811/QĐ- BCT ngày 2/11/2020) bằng Biểu mẫu 9 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 2373/QĐ-BCT

Quyết định số 2373/QĐ-BCT có hiệu lực kể từ ngày ký.

Văn Sơn

Có thể bạn quan tâm

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quản lý, phát triển cụm công nghiệp

Định hướng sửa đổi Nghị định số 68/2017/NĐ-CP về quản lý, phát triển cụm công nghiệp (Nghị định 68); và Nghị định số 66/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP (Nghị đinh 66), sẽ cố gắng tích hợp đồng bộ, đơn giản hoá tối đa thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cơ quan quản lý tại địa phương và trong thực thi của doanh nghiệp.

Quy định phương pháp xây dựng khung giá phát điện nhà máy điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp

Thông tư số 15/2022/TT-BCT quy định phương pháp xây dựng khung giá phát điện nhà máy điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp do Bộ Công Thương ban hành sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 25/11/2022.

Đề xuất lùi việc bỏ quy định về độ rời rạc của linh kiện ôtô nhập khẩu

Lo có khoảng trống trong quá trình áp dụng tính thuế với ngành ô tô, Bộ Tài chính đã đề nghị lùi việc bỏ quy định về mức độ rời rạc của bộ linh kiện ôtô nhập khẩu đến sau ngày Nghị định mới của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi được ban hành và có hiệu lực thi hành.

Thủ tục nhập khẩu ô tô không nhằm mục đích thương mại

Từ ngày 10/9, Thông tư số 45/2022/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 143/2015/TT-BTC quy định thủ tục hải quan và quản lý xe ô tô, xe gắn máy của các đối tượng được phép nhập khẩu, tạm nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại do Bộ Tài chính ban hành có hiệu lực.

Chính thức bỏ các quy định về tính tỷ lệ nội địa hóa ô tô từ 1/10

Sau gần 20 năm, quy định liên quan tới tỷ lệ nội địa hóa và mức độ rời rạc của linh kiện ô tô nhập khẩu được Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành chính thức được bãi bỏ. Bởi các quy định nêu trên không còn phù hợp với thực tiễn phát triển của công nghệ sản xuất ô tô.
0904177637
  • Zalo
  • Messenger
  • Back to top