Ngành Cơ khí chế tạo cần phát triển công nghiệp hỗ trợ

  • 08/08/2021
  • 1075 xem

Dịch Covid-19 đã tác động đến nhiều lĩnh vực, nhất là ở khối sản xuất khi phụ thuộc vào nguồn cung nguyên liệu nhập khẩu… Để vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế, Ngành Công Thương đã đưa ra các giải pháp thúc đẩy sản xuất công nghiệp, trong đó trọng tâm là khu vực Công nghiệp hỗ trợ.

Duy Khánh (Theo https://khcncongthuong.vn)

0904177637
  • Zalo
  • Messenger
  • Back to top