Khoa học Công nghệ

Wednesday 10/08/2022 00:08

TP. Hồ Chí Minh đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp

27/07/2022 00:07
127 Lượt xem
TCCKVN TP. Hồ Chí Minh thúc đẩy hoạt động đổi mới đo lường hỗ trợ doanh nghiệp, phấn đấu đến năm 2025 có 50.000 doanh nghiệp và đến năm 2030 có 100.000 doanh nghiệp được hỗ trợ đẩy mạnh hoạt động đổi mới đo lường.

Theo “Kế hoạch tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Thành phố nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, một trong các mục tiêu của TP. Hồ Chí Minh là hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố xây dựng và triển khai hiệu quả Chương trình bảo đảm đo lường tại doanh nghiệp, qua đó giúp các doanh nghiệp nâng cao năng suất, đảm bảo chất lượng sản phẩm, hàng hóa; giảm thất thoát, giảm giá thành sản phẩm, dịch vụ; sử dụng tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, vật tư, năng lượng; bảo đảm công bằng xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mọi tổ chức, cá nhân liên quan; bảo vệ sức khỏe cộng đồng, an toàn lao động và môi trường; đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo nhằm nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp để tham gia sâu và rộng hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu;

TP. Hồ Chí Minh phấn đấu có 100.000 doanh nghiệp được hỗ trợ hoạt động đổi mới đo lường.

Mục tiêu của Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh là góp phần thúc đẩy hoạt động đổi mới đo lường trong trong doanh nghiệp để đảm bảo đến năm 2025 có 50.000 doanh nghiệp và đến năm 2030 có 100.000 doanh nghiệp được hỗ trợ đẩy mạnh hoạt động đổi mới đo lường. Riêng trong năm 2022, bên cạnh công tác truyền thông về vai trò của đo lường trong đời sống xã hội và trong công nghiệp, Sở dự kiến sẽ triển khai Chương trình đảm bảo đo lường cho 200 doanh nghiệp; đồng thời, bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ về đo lường cho trên 240 lượt cán bộ tham gia hoạt động đo lường.

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng TP. Hồ Chí Minh là đơn vị được giao tổ chức tư vấn, huấn luyện doanh nghiệp triển khai Chương trình đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ. Trong đó, đảm bảo đo lường là tập hợp các nhiệm vụ, giải pháp và nguồn lực thực hiện tăng cường, đổi mới kiểm soát về đo lường đối với phương tiện đo, chuẩn đo lường, thiết bị thử nghiệm, kiểm tra; phương pháp đo, thử nghiệm, kiểm tra; lượng của hàng đóng gói sẵn nhằm bảo đảm chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp cần xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, kinh phí thực hiện Chương trình đảm bảo đo lường đủ tính khả thi, tính hiệu quả, phù hợp với thực tế của doanh nghiệp, đáp ứng định hướng phát triển hoạt động sản xuất - kinh doanh theo từng năm, từng giai đoạn. Thời gian thực hiện Chương trình đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp được xác định cho một giai đoạn (ít nhất là 01 năm) để bảo đảm thực hiện được mục tiêu của Chương trình. Doanh nghiệp sẽ có điều kiện ứng dụng công nghệ đo lường tiên tiến, đổi mới trang thiết bị, công cụ để thực hiện các quy trình đo lường mới, phục vụ định hướng phát triển trong sản xuất - kinh doanh. Bên cạnh đó là những hoạt động bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ kỹ thuật và quản lý về đo lường cho nhân viên làm việc tại doanh nghiệp.

Tùy thuộc vào thực tế và nhu cầu phát triển sản xuất - kinh doanh, doanh nghiệp lựa chọn mục tiêu cụ thể để xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình đảm bảo đo lường, chẳng hạn như: (1) Chỉ tiêu định lượng về tiết kiệm nguyên vật liệu, nhiên liệu, nhân công, giảm thất thoát, giảm giá thành sản phẩm, dịch vụ; (2) Mức độ tăng cường kiểm soát về đo lường đối với phương tiện đo, thử nghiệm, kiểm tra; phương pháp đo, thử nghiệm, kiểm tra; lượng của hàng đóng gói sẵn; kiểm soát chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ; (3) Mức độ tăng cường kiểm soát phát thải ra môi trường; bảo đảm an toàn lao động, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm; (4) Mức độ nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp để tham gia chuỗi cung cấp sản phẩm, hàng hóa toàn cầu.

Khi tham gia Chương trình đảm bảo đo lường, doanh nghiệp có thể tăng cường hợp tác, liên kết với doanh nghiệp, tổ chức khoa học và công nghệ trong nước hoặc nước ngoài trong hoạt động nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ về đo lường tiên tiến. Hoặc là, triển khai hợp tác, liên kết khai thác, sử dụng các phương tiện đo, chuẩn đo lường, thiết bị thử nghiệm, các trang thiết bị, công cụ khác theo quy định để thực hiện nhiệm vụ của Chương trình.

Hữu Lộc

Có thể bạn quan tâm

Chế tạo thiết bị in 3D - hướng phát triển mới cho công nghệ khuôn mẫu Việt Nam

Nhằm phát triển công nghệ in 3D ứng dụng trong chế tạo khuôn tại Việt Nam, nhóm sinh viên Khoa Cơ khí, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã thực hiện đề tài “Nghiên cứu thiết kế và chế tạo thiết bị in 3D (AM) tích hợp trên máy phay CNC nâng cao hiệu quả trong chế tạo khuôn ép nhựa”. Đề tài được Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao và đạt Giải Nhất cuộc thi Sinh viên Nghiên cứu khoa học lần thứ XIII của Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thành công hệ thống nước làm mát cho nhà máy nhiệt điện

Các nhà khoa học LILAMA 18 đã nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thành công hệ thống nước làm mát nhà máy nhiệt điện đốt than 600MW. Kết quả này góp phần vào thành công trong lộ trình nội địa hóa, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp cơ khí chế tạo trong nước từng bước nâng cao năng lực, tiến tới làm chủ thiết kế và công nghệ chế tạo thiết bị phụ cho các nhà máy nhiệt điện, thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp cơ khí trong nước.

Công nghệ xử lý chất thải y tế ưu việt, thân thiện môi trường

Theo thống kê của Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh, trong hơn 100 năm qua có hơn 56.500 công bố, sáng chế trên thế giới về xử lý rác y tế, trong đó công nghệ đốt chiếm nhiều nhất 31%, còn lại là các công nghệ khác như plasma, sinh học, chiếu xạ, nhiệt ướt... Trong giai đoạn 2012 - 2021, công nghệ plasma có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất, chiếm 21% số sáng chế về kỹ thuật xử lý chất thải y tế, tiếp đến là công nghệ nhiệt ướt 19%, chiếu xạ 17%.

Sinh viên nghiên cứu dây chuyền làm bánh trung thu tự động

Với ý tưởng mô phỏng dây chuyền làm bánh trung thu tự động, nhóm 5 sinh viên đến từ Khoa Cơ khí – Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, gồm Bùi Trọng Cường, Vũ Lại Công Huyên, Phạm Văn Long, Đỗ Đức Hải và Nguyễn Xuân Trường đã đạt Giải Nhất cuộc thi Sinh viên Nghiên cứu khoa học.

Động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ninh

Kiên trì mục tiêu coi khoa học & công nghệ (KH&CN) là động lực, kim chỉ nam cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, Quảng Ninh đã chú trọng đầu tư phát triển mạnh KH&CN, tạo nên những chuyển biến tích cực, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của tỉnh.
0904177637
  • Zalo
  • Messenger
  • Back to top