Doanh nghiệp

Friday 31/05/2024 00:05

VEAM vượt khó, lợi nhuận đạt mức tăng trưởng vượt bậc

18/01/2024 00:01
6594 Lượt xem
TCCKVN Năm 2023 trong bối cảnh rất nhiều khó khăn, nhiều thách thức, Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM) cũng như các công ty con, công ty liên kết đạt được một số kết quả rất đáng ghi nhận. Lợi nhuận của các công ty con cơ bản được giữ vững, công ty mẹ có mức tăng trưởng vượt bậc. Công tác quản trị của VEAM tiếp tục có sự chuyển biến tích cực, được tăng cường rõ nét đã có tác động đến hoạt động của các công ty con, công ty liên kết.

Sáng ngày 18/01/2024, Tổng công ty VEAM tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024. 

Tham dự Hội nghị có bà Phan Thị Thắng - Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Công Thương cùng đại diện lãnh đạo các cục, vụ chức năng thuộc Bộ Công Thương, đại diện lãnh đạo Công đoàn Công Thương Việt Nam. Về phía Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam – CTCP có ông Nguyễn Khắc Hải – Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT); ông Phan Phạm Hà – Phó Bí thư Đảng uỷ, Tổng Giám đốc; cùng các ông, bà: Chủ tịch Công đoàn, Đảng ủy Cơ quan, thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành, Trưởng/Phụ trách các đơn vị chức năng, Chủ tịch, Giám đốc, Chủ tịch BCH Công đoàn các đơn vị thành viên của VEAM.

Ông Nguyễn Khắc Hải – Chủ tịch HĐQT VEAM phát biểu khai mạc Hội nghị.

Ông Phan Phạm Hà – Tổng Giám đốc VEAM trình bày Báo cáo tổng kết tại Hội nghị.

Năm 2023 các hoạt động SXKD của VEAM gặp nhiều khó khăn ngay từ những tháng đầu năm, dù tích cực triển khai nhiều giải pháp để tháo gỡ song do chịu nhiều tác động bởi những yếu tố khách quan. Vượt qua mọi khó khăn, thách thức, Ban lãnh đạo VEAM đã đoàn kết, nhất trí thống nhất quan điểm chỉ đạo điều hành nhằm đảm bảo duy trì các hoạt động SXKD và đầu tư có hiệu quả bền vững, từng bước cải thiện các chỉ tiêu tồn kho, phải thu, nâng cao hiệu quả các khoản đầu tư tài chính ngắn và dài hạn; kết nối các đơn vị thành viên của VEAM trong việc hợp tác sản xuất nội bộ nhằm nâng cao hiệu quả SXKD.

Báo cáo tại Hội nghị, ông Phan Phạm Hà - Tổng Giám đốc VEAM cho biết, kết quả thực hiện các chỉ tiêu chính như giá trị sản xuất công nghiệp (SXCN) và doanh thu bán hàng đều giảm so với năm 2022 và không đạt kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, lợi nhuận vẫn vượt mục tiêu kế hoạch năm và tăng mạnh so với năm 2022, chủ yếu nhờ vào hiệu quả hoạt động đầu tư tài chính của công ty mẹ. Cụ thể, giá trị SXCN ước đạt 3.335 tỷ đồng, đạt 89% kế hoạch năm và bằng 82% năm 2022; doanh thu ước đạt 4.399,6 tỷ đồng, đạt 80% kế hoạch năm và bằng 84% năm 2022; lợi nhuận trước thuế ước đạt 7.717 tỷ đồng, vượt 29% kế hoạch năm và tăng 23% so với năm 2022.

Một số doanh nghiệp có vốn góp VEAM đã nắm bắt kịp thời các chính sách, điều kiện kinh tế, môi trường kinh doanh… giai đoạn phục hồi hậu Covid-19 để có sự tăng trưởng mạnh trong năm 2022, do đó các khoản cổ tức thu về cho Công ty mẹ tăng mạnh, ghi nhận vào doanh thu tài chính năm 2023.

So với năm 2022, hầu hết các sản phẩm đều giảm sản lượng tiêu thụ (ngoại trừ máy thổi khí và bơm nước), trong đó phụ tùng ô tô không có doanh số do các đối tác còn tồn kho khá nhiều dẫn đến chưa có đơn đặt hàng. Các sản phẩm máy nông nghiệp vẫn tiếp tục xu hướng sụt giảm trong vài năm trở lại đây và chưa có dấu hiệu dừng lại. Mảng sản phẩm hỗ trợ sau khi đạt sự tăng trưởng cao trong năm 2022 đang có xu hướng sụt giảm trong năm 2023.

Hoạt động SXKD của các công ty liên kết (không bao gồm các công ty liên doanh), ngoại trừ Cơ khí Vinh, các công ty liên kết đều ghi nhận lãi trong hoạt động SXKD năm 2023 với tổng lãi ước đạt 59,6 tỷ đồng, tăng hơn gấp 4 lần so với năm 2022.

Tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 42,3 triệu USD, đạt 84% so với kế hoạch năm và năm 2022. Mảng xuất khẩu phụ trợ vẫn duy trì ổn định trong khi các sản phẩm máy nông nghiệp tiếp tục sụt giảm.

Nhận định những cơ hội và thách thức trong năm 2024, VEAM đặt mục tiêu duy trì hiệu quả hoạt động SXKD tăng trưởng bền vững, hầu hết các chỉ tiêu tổng hợp đều tăng so với ước thực hiện năm 2023, ngoại trừ giá trị xuất khẩu do một số thị trường xuất khẩu chính của VEAM chưa có dấu hiệu phục hồi sau khủng hoảng cũng như bất ổn chính trị. Cụ thể, giá trị SXCN đạt 4.027,6 tỷ đồng, bằng 106% so với thực hiện năm 2023; tổng doanh thu tăng 6% so với thực hiện năm 2023; giá trị xuất khẩu giảm khoảng 4% so với năm 2023.

Để đạt mục tiêu, kế hoạch trên đây, VEAM đã đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy hoạt động SXKD. Cùng với việc tập trung giải quyết các tồn tại cũ như hàng tồn kho, thu hồi công nợ, VEAM tiếp tục đẩy mạnh và tăng cường công tác tái cơ cấu và cổ phần hóa, công tác nghiên cứu và phát triển sản phẩm, phát triển trường, đầu tư, tổ chức nhân sự và thúc đẩy hợp tác sản xuất giữa các đơn vị thành viên của VEAM,… 

Sau khi nghe báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Ban điều hành VEAM, dưới sự chủ trì của Chủ tịch HĐQT Nguyễn Khắc Hải và Tổng Giám đốc Phan Phạm Hà, các đại biểu tham dự hội nghị đã cùng thảo luận, chia sẻ về kinh nghiệm và giải pháp giúp các đơn vị vượt qua khó khăn, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra và các định hướng phát triển trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Khắc Hải và ông Phan Phạm Hà điều hành phần thảo luận tại Hội nghị 

Nhìn lại năm 2023, ông Nguyễn Khắc Hải đánh giá, kết quả hoạt động SXKD của công ty mẹ, cũng như các công ty con và bao gồm cả các liên doanh của VEAM không hoàn thành các chỉ tiêu doanh thu, giá trị SXCN, sản lượng hàng hoá. Một số vướng mắc, tồn tại của VEAM tại một số công ty con, công ty liên kết từ nhiều năm trước để lại, mặc dù đã tập trung nhân lực, hết sức nỗ lực, cố gắng nhưng vẫn chưa giải quyết, xử lý được dứt điểm. Tuy nhiên, năm 2023 trong bối cảnh rất nhiều khó khăn, nhiều thách thức, VEAM cũng như các công ty con, công ty liên kết cũng đạt được một số kết quả rất đáng ghi nhận. Lợi nhuận của các công ty con cơ bản được giữ vững, công ty mẹ có mức tăng trưởng vượt bậc. Công tác quản trị của VEAM tiếp tục có sự chuyển biến tích cực, được tăng cường rõ nét đã có tác động đến hoạt động của các công ty con, công ty liên kết. Một số công ty khó khăn, thua lỗ nhiều năm, nay tiếp tục có lãi, với 11 công ty con, chỉ còn 2 công ty lỗ. Tuy nhiên, một số đơn vị có lãi nhưng còn mỏng, chưa bền vững. Hoạt động hợp tác sản xuất nội bộ tiếp tục được duy trì, có chiều hướng tích cực, góp phần tăng lợi thế cạnh tranh cho các doanh nghiệp của VEAM, cũng như góp phần tích cực đối với các đơn vị khó khăn.

Chủ tịch HĐQT VEAM nhấn mạnh, năm 2024 tiếp tục được đánh giá là một năm khó khăn, thách thức, nhiều diễn biến khó lường. Để VEAM tiếp tục có được những kết quả, thành công và khắc phục, xử lý giải quyết được các tồn tại, khó khăn, đạt được các mục tiêu, kế hoạch đề ra, các đơn vị, các doanh nghiệp có vốn góp VEAM, các đồng chí Chủ tịch, Giám đốc các đơn vị cần tích cực, chủ động, tìm kiếm, nghiên cứu, mở rộng, phát triển thị trường trong nước và quốc tế, dần hạn chế sự phụ thuộc vào các thị trường truyền thống nhiều năm trước đây, nhất là chú trọng thị trường xuất khẩu. Tiếp tục tìm kiếm giải pháp để xử lý các tồn tại tại các công ty con, công ty liên kết thua lỗ nhiều năm, dừng hoạt động.

Đối với công tác đầu tư, tập trung xử lý, giải quyết các dự án dở dang, các đơn vị đang hoạt động hiệu quả, có lãi cần tập trung nghiên cứu, xem xét đầu tư các trang thiết bị phù hợp gắn với thị trường, có hiệu quả, có định hướng lâu dài. Cùng với việc tập trung xây dựng, hoàn thiện đề án tái cơ cấu toàn diện tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác hợp tác sản xuất để tạo ra các sản phẩm, cụm tiết thương hiệu VEAM có tính cạnh tranh cao.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng đã đánh giá cao những nỗ lực của HĐQT và tập thể cán bộ công nhân viên VEAM trong năm vừa qua đã vượt qua những khó khăn, thách thức để đạt được kết quả trên.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Thứ trưởng Phan Thị Thắng cũng nhất trí với các chỉ tiêu, phương hướng, kế hoạch mà Tổng công ty đề ra trong năm 2024 và đề nghị VEAM tiếp tục hoàn thiện công tác quản trị doanh nghiệp; đảm bảo các hoạt động SXKD và đầu tư của công ty mẹ và các công ty con có hiệu quả bền vững; kết nối các đơn vị thành viên của VEAM trong việc hợp tác sản xuất; khẩn trương quyết liệt giải quyết các vấn đề tồn tại, sai sót và vướng mắc của VEAM trong thời gian trước đây bao gồm hàng tồn kho, công nợ phải thu quá hạn... đặc biệt phải tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, thay mặt Ban điều hành, ông Phan Phạm Hà đã cảm ơn sự quan tâm của Bộ Công Thương đối với VEAM, đồng thời xin tiếp thu các ý kiến góp ý, chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công Thương và Chủ tịch HĐQT. 

Tổng Giám đốc VEAM ghi nhận sự cố gắng nỗ lực trong hoạt động của tập thể lãnh đạo, cán bộ nhân viên VEAM trong thời gian qua và đề nghị tập thể cán bộ nhân viên của Tổng công ty tiếp tục nỗ lực, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra, từng bước cải thiện hơn nữa hiệu quả hoạt động của Tổng công ty trong thời gian tới. 

Lãnh đạo VEAM khen thưởng các đơn vị đạt kết quả cao trong hoạt động SXKD năm 2023.

Ngân Giang

Có thể bạn quan tâm

Khó kiếm được cơ sở về cơ khí mà làm “tròn vai” như ở Mạnh Quân

Tuy chúng ta đang sống và làm việc ở thời công nghệ số này, nhưng để “nhà quản lý”, nhất là người đứng đầu quan tâm đến từng đơn vị liên quan về cơ khí có trình độ tay nghề, nhất là doanh nghiệp giỏi và những khó khăn của họ thì còn rất khiêm tốn; còn số lượng người “Sành chơi, sành nghề, người tiêu dùng thông thái” biết đến một cơ sở có đầy đủ các tố chất làm “tròn vai” thì còn quá ít.

Đôi điều đúc rút từ Hội chợ Xúc tiến Thương mại ngành Công Thương Hải Phòng 2024

Hội chợ Xúc tiến Thương mại ngành Công Thương Hải Phòng 2024 vừa được diễn ra tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Tiệp Từ ngày 17 - 22/5/2024. Với tâm trạng đau đáu vì công việc, nên ngay sau khi sự kiện này kết thúc, Ban tổ chức là Trung tâm khuyến Công và Tư vấn phát triển công nghiệp đã họp bàn xin ý kiến cấp trên là Sở Công Thương và sau đó cùng nhau họp lại để đúc rút những điều cần thiết để những lần tổ chức sau được tốt hơn.

LILAMA10 viết tiếp truyền thống trên thuỷ điện Ialy mở rộng

Năm 2024 là năm về đích của Dự án Nhà máy thủy điện (NMTĐ) Ialy mở rộng. Nhà máy đi vào hoạt động sẽ bổ sung nguồn điện quan trọng cho hệ thống điện quốc gia, tăng thêm sản lượng phát điện trung bình mỗi năm khoảng 233,2 triệu kWh, đồng thời góp phần giảm chi phí nhiên liệu hàng năm, giảm phát thải CO2…. LILAMA10 tự hào là nhà thầu tham gia chế tạo một phần thiết bị đường ống áp lực và tổ hợp, lắp đặt toàn bộ thiết bị cơ điện của dự án.

TKV dành gần 1.000 tỷ đồng thăm dò các mỏ Bauxít trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Để chuẩn bị cho việc triển khai các dự án sắp tới tại Đắk Nông, Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã xây dựng các phương án nguồn lực về vốn đầu tư, và dành gần 1.000 tỷ đồng thăm dò các mỏ Bauxít trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, đáp ứng triển khai các dự án Alumin- Nhôm trên địa bàn tỉnh, chuẩn bị nguồn nguyên liệu để đáp ứng triển khai các dự án.

Doosan Vina xuất khẩu 9 module nặng 1.900 tấn đến Mỹ

Ngày 24/3, Công ty trách nhiệm hữu hạn Doosan Enerbility Việt Nam (Doosan Vina), trụ sở tại Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi đã xuất thành công 9 module nặng 1.900 tấn đến Nhà máy Golden Triangle Polymers đặt tại bang Texas (Mỹ).
0904177637
 • Zalo
 • Messenger
 • Back to top
 • MASTER38 MASTER38 MASTER38 MASTER38 BOSSWIN168 BOSSWIN168 BOSSWIN168 BOSSWIN168 BOSSWIN168 COCOL88 COCOL88 COCOL88 COCOL88 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MAHJONG69 MAHJONG69 MAHJONG69 MAHJONG69 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 ZONA69 ZONA69 ZONA69 NOBAR69
  SLOT GACOR HARI INI SLOT GACOR HARI INI
  bosswin168 login bosswin168 alternatif bosswin168 login bosswin168 alternatif bosswin168 login bosswin168 alternatif bosswin168 login bosswin168 alternatif bosswin168 login bosswin168 alternatif bosswin168 login bosswin168 alternatif bosswin168 login bosswin168 alternatif
  cocol88 login cocol88 alternatif cocol88 login cocol88 alternatif cocol88 login cocol88 alternatif cocol88 login cocol88 alternatif
  liveslot168 login liveslot168 alternatif liveslot168 login liveslot168 alternatif liveslot168 login liveslot168 alternatif
  master38 login master38 alternatif master38 login master38 alternatif master38 login master38 alternatif master38 login master38 alternatif master38 login master38 alternatif
  mabar69 login mabar69 alternatif mabar69 login mabar69 alternatif mabar69 login mabar69 alternatif mabar69 login mabar69 alternatif mabar69 login mabar69 alternatif
  ronin86 login ronin86 alternatif ronin86 login ronin86 alternatif ronin86 login ronin86 alternatif ronin86 login ronin86 alternatif
  mahjong69 login mahjong69 alternatif mahjong69 login mahjong69 alternatif mahjong69 login mahjong69 alternatif mahjong69 login mahjong69 alternatif
  zona69 login zona69 alternatif zona69 login zona69 alternatif zona69 login zona69 alternatif
  nobar69 login nobar69 alternatif nobar69 login nobar69 alternatif nobar69 login nobar69 alternatif nobar69 login nobar69 alternatif
  baron69 login baron69 alternatif baron69 login baron69 alternatif baron69 login baron69 alternatif baron69 login baron69 alternatif baron69 login baron69 alternatif
  starling69 login starling69 alternatif starling69 login starling69 alternatif starling69 login starling69 alternatif
  bobo77 login bobo77 alternatif bobo77 login bobo77 alternatif bobo77 login bobo77 alternatif